ALI  HRDINOVÁ

SCROLL

CESTOVÁNÍ, FOTOGRAFIE, DESIGN

Home     →      cesty

ZAMBIE 10/2018

Zambie je vnitrozemský stát jižní Afriky, má cca 17,8 miliónů obyvatel, hlavní město Lusaka má obyvatel kolem 2,5 miliónu. Přestože je to 30. země na světě podle rozlohy, hustota obyvatelstva je jen 23 obyvatel na kilometr čtvereční. Původní obyvatelé - etnická skupina Khoisan (tvoří ji etnika Khoi-khoi společně se Sany/Křováky) - dříve obývali celou východní, jižní a jihovýchodní Afriku, ale odtud byli zhruba před dvěma tisíci lety pozvolna vytlačeni Bantuy, kteří původně žili v oblasti Konžské pánve a přicházeli i v dalších stoletích.

Pojem Khoikhoi můžeme také chápat jako „lidé, kteří vlastní domácí zvířata“. Na rozdíl od příbuzných Sanů - toto pojmenování pochází od Khoikhoi - „odlišní od nás“ ve smyslu „ti, kteří nevlastní zvířata“. Společně se řadí do skupiny Khoisan, což je pojmenování, které vzniklo kombinací názvů obou etnik. Hovoří khoisanskými jazyky, které obsahují mlaskavky.

Jako první Evropané do země dorazili Portugalci, ale zřejmě nejpatrnější objevitelskou stopu tam zanechal Brit David Livingstone, který na místo přijel v polovině 19. století při hledání cesty do afrického vnitrozemí. Roku 1855 dosáhl monumentálních vodopádů, jež pak pojmenoval na počest královny Viktorie. Po něm následovali misionáři a další objevitelé, lovci i hledači zlata. Významně se do historie tohoto regionu zapsal i český lékař a badatel doktor Emil Holub, který jako první popsal Viktoriiny vodopády a udělal jejich mapu.

V roce 1888 získala Britská Jihoafrická společnost, vlastněná Cecilem Johnem Rhodesem, těžební práva pro region a od roku 1890 byla oblast známá jako Severní Rhodesie (Jižní Rhodesie je dnešní Zimbabwe). Původní obyvatelé museli pracovat v dolech, aby zaplatili daně, jež na ně byly nově uvaleny. V roce 1924 přešla kolonie pod přímou správu britského impéria.

V 50. letech 20. století vznikla Strana spojené národní nezávislosti a její vůdce Kenneth Kaunda se v roce 1964 – po vyhlášení samostatnosti – stal prvním prezidentem země, jejíž název se zároveň změnil na Zambii.

ZIMBABWE 10/2018

Zimbabwe je jihoafrický vnitrozemský stát situovaný mezi ostatními jihoafrickými státy. Hraniční linie má vesměs charakter přirozených hranic, tvoří ji především přírodní úkazy. Délka hranice je 3066 km. Zimbabwe reprezentuje takřka ve všem principy přirozených hranic. Zimbabwe má cca 16,5 miliónů obyvatel, hlavní město Harare má obyvatel kolem 1,6 miliónu. Hustota obyvatelstva je 43 obyvatel na kilometr čtvereční.

V koloniální minulosti byla tato země nazývána Jižní Rhodesie, nebo také Republika Rhodesie či Zimbabwe Rhodesie. Do roku 1963 začleněna ve federaci Rhodesie a Ňaska, společně se Severní Rhodesií (dnešní Zambie) a Ňaskem (dnešní Malawi). Jméno Zimbabwe pochází od předků většinového etnika Šona, z původního slova „Ziimba Remambve“, v překladu znamená „skalnatý dům“, anebo „Dzimba Woye“, což v překladu znamená „uctívaný dům“. 18. dubna 1980 se místní obyvatelé dočkali nezávislosti na Spojeném království.

Archeologické vykopávky potvrdily, že tato místa byla osídlena už ve 3. století n. l., kdy sem přicházely první bantuské kmeny. Byli to zemědělci, pěstující proso a čirok, chovající kozy a ovce. Byly u nich známy i umělecké předměty, vytvářené z různých přírodních materiálů, například mušlí. V 5. století migrovali do těchto míst i kmeny Wakarangů. Přibližně od roku 1000 se zde začínala rozvíjet kultura Leopardí Kopje (tzv. Nthabazingwe). Mezi lety 1250-1400 se zde rozrostla první stabilnější říše, tzv. Velké Zimbabwe, jež vzniklo ze soupeření klanů o hranice pastvin. Tato říše je známa kamennými stavbami, které v té době i po ní neměly v těchto místech obdoby, neboť tradičním stavebním materiálem bylo dřevo a hlína. Pravděpodobně přímo na Velké Zimbabwe navázala říše Munhumutapa, (také Monomotapa, ale i Mwanamutapa), v té době největší v celé Jižní Africe. Rozkládala se kolem řeky Zambezi, tam, kde leží dnešní Zimbabwe a Mosambik. Tato říše prosperovala z obchodu se zlatem, otroky a slonovinou, které dodávala obchodníkům na pobřeží Indického oceánu. Na konci 17. století skončila pod nájezdy Mašonů.

 

V oblasti se už od 16. století objevoval obchod autochtonních Šonů s Portugalci. Státy Šonů zanikly ve 30. letech 19. století pod nájezdy Ndebelů (Zulští Matabelové), vedených náčelníkem Mzilikazim. Ti zde založili stát Matabele. V roce 1867 byla v oblasti objevena nová naleziště zlata, což vyvolalo evropskou kolonizaci. Portugalci měli zájem zde rozvíjet svůj plán tzv. Růžové mapy: (spojení Mosambiku s na západě se nacházející Angolou). Podobný úmysl měli i Němci, rozdíl byl pouze v tom, že se snažili spojit Namibii a Tanzanii. Do oblasti se tlačili i Búrové. Tyto expanzivní zájmy nakonec překazila Británie a v roce 1889 zde vznikla Britská Jihoafrická společnost pod vedením Cecila Rhodese. V roce 1893 a 1896 proběhla povstání Matabelů, v letech 1896 a 1897 povstání Mašonů. Všechna povstání byla Brity brutálně potlačena.

BOTSWANA 10/2018

Botswana je vnitrozemský stát na jihu Afriky. Botswana má cca 2,4 miliónů obyvatel, hlavní město Gaborone má obyvatel kolem 250 tisíc .Hranice Botswany, Namibie, Zimbabwe a Zambie se stýkají téměř v jednom bodě. Jedná se o v pořadí třetí hospodářsky nejvyspělejší stát Afriky. Botswana se rozkládá na ploše 600 370 km² a řadí se tak na 45. místo na světě. V letech 1885 až 1966 se Botswana nazývala Bečuánsko.

Na území dnešní Botswany původně žili Sanové. Od 15. století je začali vytlačovat bantuští Bečuánci. Sanové byli nuceni ustoupit do pouště Kalahari. Na počátku 19. století začala v jižní části země působit Londýnská misionářská společnost. Bylo zde zřízeno několik stanic. Botswanu v té době poznával i známý cestovatel David Livingstone.

V 19. století docházelo k mezikmenovým násilnostem a výbojům Burů z Transvaalu. Khama II., vládce největšího botswanského kmene Tswana, proto požádal o pomoc Velkou Británii, která 31. března 1885 v zemi zřídila protektorát pod názvem Bečuánsko. Jižní část země byla připojena ke Kapsku.V roce 1960 získala Botswana autonomii. Bečuánsko, jak zněl původní název Botswany, získalo nezávislost v roce 1966. Botswana byla předtím jednou z nejchudších částí britského panství. Zásadní zlom v dějinách Botswany přišel již po roce jejího samostatného vývoje, když byla v zemi objevena naleziště diamantů. Mezi lety 1975 až 1990 rostlo její hospodářství nejrychleji na celém světě.

 

TANZÁNIE 2009 -2017

Věděli jste, že Tanzánie je jednou z nejdéle osídlených zemí na světě? Jsou zde rozsáhlá archeologická naleziště. Republika Tanzánie vznikla spojením kontinentální Tanganjiky a souostroví Zanzibar v roce 1964. Žije zde kolem 50 miliónů obyvatel, úředním jazykem je angličtina a svahilština. Rozloha Tánzánie je téměř milion km2 a najdeme zde nejen nejvyšší horu Afriky - Kilimandžáro (Uhuru), ale i nejhlubší jezero - Tanganjiku, které tvoří přírodní hranici mezi Tanzánií a Kongem. Hlavním městem Tanzánie je Dodoma a největším Dar es Salaam.

ETIOPIE 2006, 2007, 2008

Přestože je to jedna z nejchudších zemí afrického kontinentu a jedna z nejchudších zemí na světě, je výjimečná: Etiopie ovlivňovala po staletí, ba tisíciletí, dějiny – je kolébkou civilizace (nález nejstaršího kosterního pozůstatku australopitecus afarensis – slavné Lucy), podle Etiopanů odsud pochází královna ze Sáby a král Šalamoun, s Arménií jako první země přijaly křesťanství za státní náboženství, nebyla nikdy v historii kolonizována, podle Homéra do Simienského pohoří, které se srovnává s Grand Canyonem a je na seznamu světového dědictví UNESCO, chodili hrát bohové šachy, dala světu kávu, nabízí jedenáct unikátních skalních chrámů v Lalibele (také chráněných UNESCO)…

To všechno a mnohem víc můžete objevit na cestách touto mimořádnou zemí…

THAJSKO 2017

Thajské království je nádherná, pohodová země. Království Siam se stalo Thajskem v roce 1939. Je omýváno Andamanským a Jihočínským mořem. Vyrazit do Thajska a vyhnout se masám turistů je dnes skoro nemožné. Počty těch, kteří chtějí tuhle východoasijskou zemi navštívit, neustále rostou. Thajsko je velmi vstřícná a jednoduchá země pro všechny začínající cestovatele a může nabídnout jak nádherné moře, historické památky, tak úžasnou gastronomii.

SRÍ LANKA 2016

Srí Lanka, též Šrí Lanka, oficiálně Srílanská demokratická socialistická republika, je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, ležící v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název státu. Od Indie je ostrov oddělen Palkovou úžinou, přes niž se táhne řetěz korálových útesů nazývaných Adamův most; na východě se nachází Bengálský záliv, na jihu Indický oceán. Největším městem je Kolombo (též Colombo).

DUBAI 2016, 2017, 2018

Dubai je hlavní město stejnojmenného emirátu ve Spojených arabských emirátech a zároveň nejlidnatější město v zemi. Pro odlišení od emirátu se používá označení Dubai City. Nachází se na pobřeží Perského zálivu. Téměř veškerý hospodářský, sociální, kulturní i politický život emirátu se odehrává v jeho hlavním městě, kde žije přibližně 99 % obyvatel emirátu.Město Dubaj se dělí na dvě části zátokou Dubai Creek, která je často mylně popisovaná jako řeka, ale je výběžkem Perského zálivu. Tyto části byly v minulosti samostatnými městy Deira na severní straně a Bur Dubai na straně jižní.

FOTOGRAFOVÁNÍ

WEBDESIGN

AFRICKÉ UMĚNÍ

CESTY

ALI HRDINOVÁ

KONTAKT

FOTOSAFARI

ESHOP

BLOG

ALI HRDINOVÁ

CESTOVÁNÍ, FOTOGRAFIE, DESIGN

Veškerý grafický, textový a jiný obsah

či součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.

All of this graphic, text and as well as any part of this websites is subject of intellectual property law (Act Nr. 121/2000)

copyright Ali Hrdinová © 2018-19